Град Сремска Митровица

Право на родитељски додатак за прворођено дете из буџета града Сремска Митровица
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Право на родитељски додатак за прворођено дете из буџета града Сремска Митровица

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Трг Светог Димитрија 13, Сремска Митровица

Опис услуге

Услуга представља меру пронаталне политике, са циљем пружања финансијске подршке подродици са
прворођеним дететом. 
Право на родитељски додатак за прворођено дете подразумева једнократну
новчану накнаду мајци детета. Подносилац захтева је мајка.

НАПОМЕНА: У посебним случајевима, подносилац захтева може бити и отац у случају да мајка није жива,
да је напустила дете, или је из оправданих разлога спречена да се непосредно брине и стара о детету.

Где и како

Захтев за остваривање права на родитељски додатак за прворођено дете из буџета града, странка може
поднети:

- Online, кориситећи еУслуге Портала еУправе РС - иѕбором Градске управе Сремска Митровица и
  жељеног захтева (кликом на еУслуга - на крају овог текста)

- Преко сајта Града Сремска Митровица (избором еУслуге или еУправа)

- Образац захтева можете и само одштампати или преузети на шалтеру, попунити и предати лично на
  шалтеру Услужног центра Града Сремска Митровица или послати путем поште. 

 

Уз захтев се подносе следећи докази:

- Извод из матичне књиге рођених (за дете)
- Уверење о држављанству Републике Србије (подносиоца захтева)
- Фотокопија личне карте (подносиоца захтева)
- Фотокопија здравствене књижице (подносиоца захтева)
- Уверење центра за социјални рад  да дете није смештено у установу социјалне заштите или
  хранитељску
 породицу, да није дато на усвајање и да мајка није лишена родитељског права
- Фотокопија картице текућег рачуна отвореног на име подносиоца захтева ( два примерка)

Детаљније информације,  могу се добити и на телефон 022/610-566 локал 149 

Правни основ

Закон о финансијској подршци породици са децом (  „Сл. Гласник РС“ број 16/02,115/05 и 1074/09);
Градска одлука о пружању финансијске подршке породици за прворођено дете  ( „Службени лист града
Сремска Митровица“ број
  10/11 и 17/12). Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете