Град Сремска Митровица

Питајте Градоначелника Града Сремска Митровица


Назив услуге

 Питајте Градоначелника Града Сремска Митровица

Орган задужен за спровођење

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ТРГ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА 13,  22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Опис

Ова услуга омогућава свим грађанима да путем  Web обрасца упуте питање, коментар или сугестију
директно Градоначелнику Града Сремска Митровица, и да добију одговор на е-mail адресу коју
назначе у обрасцу.
Ово је уједно и најбржи начин за добијање одговора, а овакав вид комуникације омогућава боље
сагледавање 
проблема са којим се грађани Сремске Митровице сусрећу.

 

Где и како

Питање за Градоначелника можетете поставити преко Web обрасца:


 -  Користећи еУслуге Портала еУправе Републике Србије

 -  Преко сајта Града Сремска Митровица (избором еУправа –  еУслуге) 

Образац за постављање питања

WEB образац за постављање питања 

Корисни линкови

 Град Сремска Митровица Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете