Градска општина Нови Београд

Захтев за остваривање права на материјално обезбеђење породице док се њен хранилац налази на обавезној војној служби (кадровачка помоћ)
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за остваривање права на материјално обезбеђење породице док се њен хранилац налази на обавезној војној служби (кадровачка помоћ)

Орган задужен за спровођење

Управа градске општине Нови Београд
Одељење за друштвене делатности
Одсек за друштвене делатности

Опис

Поступак по захтеву за остваривање права на материјално обезбеђење породице док се њен хранилац налази на обавезној војној служби (кадровачка помоћ)

Где и како

Захтев за одобравање права на материјално обезбеђење док се  хранилац налази на  обавезној војној служби, предаје се на писарници Градске општине Нови Београд./


Документа неопходна за одлучивање:

- уверење војних органа из којег се види да се хранилац налази на одслужењу војног рока и на који рок је упућен,

- фотокопија личне карте подносиоца захтева и храниоца,

- извод из матичне књиге рођених за децу,

- пореско уверење подносиоца захтева и храниоца из којег се види да нису задужени порезом,

- изјава подносиоца захтева из које се види да је хранилац издражавао чланове домаћинства, и да су живели у заједничком домаћинству (оверена изјава два сведока),

- уверење о запослењу уколико је хранилац био у радном односу пре одласка на одслужење војног рока

- лекарско уверење уколико је подносилац захтева неспособан за привређивање,

- извод Завода за тржиште рада – Филијала за запошљавање Београд из којег се види да подносилац захтева  није у радном односу,

- уверење Центра за социјални рад Нови Београд да подносилац захтева не прима социјалну помоћ,

- уверење Службе за катастар непокретности да нема уписаних непокретности

Правни основ

Закон о општем управном поступку („ „Сл. гласник РС“ , бр. 18/16) 

-Закон о заштити података о личности( „Сл. гласник РС“ 97/08; 104/09; 68/2012 – Одлука УС и 107/12) 

Закон о војној, радној и материјалној обавези („Сл. гласник РС“ бр. 88/09 и 95/10)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете