Град Ниш

ЗА ДИЈАСПОРУ - уверење из књиге држављана


Назив услуге

Виртуелни матичар за дијаспору

Орган задужен за спровођење

Служба за послове градоначелника Града Ниша - Канцеларија за сарадњу са дијаспором

Надзорни орган

Служба за послове градоначелника Града Ниша

Делатност

Сарадња са дијаспором, јачање веза између матице и дијаспоре

Опис

Сервис „Виртуелни матичар“ за дијаспору покренут је на иницијативу Канцеларије за сарадњу са дијаспором Града Ниша, уз подршку ресорних министарстава Владе Републике Србије, и важи за грађане 103 општине на територији Србије који се налазе у иностранству. Они ће сада моћи да до потребних докумената дођу на много лакши, ефикаснији и бржи начин, да интернетом наруче и на кућну адресу у року од 15 дана препорученом авионском пошиљком добију оно што су наручили. Уверење о држављанству се за сада може издати само за матично подручје Ниш, а изводи из матичних књига за све 103 општине.

Где и како

Ниш је први град у Србији који је омогућио овакву услугу, која се заснива на томе да грађани могу добити документа која издаје локална самоуправа, и то тако што ће попунити електронски образац на адреси www.eservis.ni.rs/dijasporaweb/iface.aspx и платити картицом (Visa, MasterCard или Maestro), а документа добити поштом. Једним кликом, и попуном обрасца у апликацији, овај некада мукотрпан посао сада се лако реализује. 

 

Уколико странка има проблем са слањем захтева, или није сигурна у претходно постојање документа који јој је потребан, може нам се обратити користећи неки од контакт формулара на сајту Канцеларије за сарадњу са дијаспором www.dijasporanis.com/virtuelnimaticar (рок за одговор је 48 сати), или може позвати Градски позивни центар на +381 18 505 505 (радно време: од 7:30 до 20:00 сати, суботом од 7:30 до 14:00, UTC+01:00).   

 

Тражени документ се шаље препорученом авионском пошиљком. Рок за доставу на кућну адресу подносиоца захтева је 15 дана. 

Документација

Документ

Назив институције која издаје документ

Форма доставе

Коментар

Уверење из књиге држављана

Управа за грађанска стања и опште послове Града Ниша

Оригинал

 

Такса / накнада коју је потребно уплатити

Назив таксе/накнаде

Износ таксе / накнаде (РСД)

Број рачуна за уплату

Позив на број

Републичка административна такса (Р.А.Т)

720,00

Плаћање се врши картицом

/

Поштански трошкови

243.00 + 20.00 RSD (за Европу)

243.00 + 25.00 RSD (за Азију и Африку) 243.00 + 35.00 RSD (за Америку и Аустралију)  

Плаћање се врши картицом

/

За сваки захтев, износу саме таксе и поштанским трошковима се додају трошкови обраде (банкарске услуге). ПДВ је урачунат у укупан износ. Један захтев = један документ. 

100,00

Плаћање се врши картицом

/

Рок за реализацију

15 дана

Контакт подаци

              Тим Канцеларије за сарадњу са дијаспором

              Тел: 018 521 009

              E-mail: info@dijasporanis.com

Правни основ

Закон о матичним књигама, Закон о држављанству

Обавештење

Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева.Коментари

Град Ниш

-

- -

0000000

-

еАнкете