Град Ниш

Уверење о статусу предузетника


Назив услуге

 

Уверење о статусу предузетника

Орган задужен за спровођење

 Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине

Надзорни орган

 Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине

Опис

 Издавање уверења о статусу предузетника по члану 161. Закона о општем управном поступку ("Службени  лист СРЈ"  број 33/97 и 31/2001 и „Службени гласник РС“ број 30/10)

Где и како

 Захтев се подноси Управи за привреду, одрживи развој и заштити животне средине, у Одсеку за предузетништво, ул. Николе Пашића бр.24, Ниш, у времену од 7.30 до 15.30 часова

Корисни линкови

 www:ni.gov.rs; www.privredanis.freeiz.com

Правни основ

Закон о општем управном поступку ("Службени  лист СРЈ"  број 33/97 и 31/2001 и „Службени гласник РС“ број 30/10) 

Контакт подаци надлежног службеника

 

Име и презиме: Вера Ракићевић

Тел: 018/504-459

E-mail:  Vera.Rakicevic@gu.ni.rs

Такса / накнада коју је потребно уплатити

 

Назив таксе/накнаде

Износ таксе / накнаде (РСД)

Број рачуна за уплату

Позив на број

Градска такса

280,00

840-742341843-24

87-521

Оригинални обрасциКоментари

Град Ниш

-

- -

0000000

-

еАнкете