Општина Књажевац

Пореско уверење о измиреним локалним јавним приходима
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Пореско уверење о измиреним локалним јавним приходима

Орган задужен за спровођење

Република Србија
Општинска управа Књажевац
Одељење за буџет, финансије и утврђивање и наплату локалних јавних прихода

Опис

На основу података о којима се води службена евиденција, а са којом располаже Локална пореска администрација општине Књажевац, пореском обвезнику се на његов захтев издаје Уверење о плаћеним изворним приходима локалне самоуправе.

Ближе информације могу се добити на телефон 019 / 731 - 623 лок 112

Где и како

Попуњен Захтев за издавање уверења се подноси лично локалној пореској администрацији, у Услужном центру шалтер бр. 5 или преко портала еУправе. За издавање Уверења плаћа се општинска административна такса у износу од 356,00 динара на рачун 840 - 742251843 - 73 са позивом на број 97  60-045.

Уверење се преузима лично у Локалној пореској администрацији.

Корисни линкови

Министарство финансија

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Књажевац

-

Милоша Обилића 1

00000000

-

еАнкете