Општина Књажевац

Захтев за упис/брисање/промену у бирачком списку
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за упис/брисање/промену у бирачком списку

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА КЊАЖЕВАЦ

Одељење за општу управу и заједничке послове

Опис

Бирачки списак је јавна исправа у којој се води евиденција грађана који имају бирачко право и служи само за изборе.

Где и како

Јединствени бирачки списак јесте  јавна исправа у којој се води јединствена  евиденција  држављана Републике Србије који имају бирачко право.

У део Јединственог бирачког списка који се води за општину Књажевац уписују се сва пунолетна, пословно способна лица, која имају пребивалиште на територији општине Књажевац.

Бирач може бити само једном уписан у бирачки списак.

Правна подлога

Закон о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС" број 104/09)
Закон о избору народних посланика ("Службени гласник РС" број 35/00)
Упутство о начину ажурирања бирачких спискова ("Службени гласник РС" број 42/00 и 118/03)
Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине ("Службени гласник РС" број 91/09)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Књажевац

-

Милоша Обилића 1

00000000

-

еАнкете