Град Смедерево

У Граду се обављају послови од непосредног интереса за грађане утврђени Уставом и законом, послови који су Граду поверени из оквира права и дужности Републике, као и други послови утврђени Статутом.

Издавање уверења о слободном брачном стању
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање уверења о слободном брачном стању

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
МАТИЧНА СЛУЖБА

Опис

Уврење о слободном брачном стању издаје се лицу као доказ да није закључио брак, ради склапања брака или регулисања неке друге обавезе.

Где и како

Уверење о слободном брачном стању издаје се за лица уписана у евиденцију рођених Града Смедерева. За издавање уверења плаћа се такса на рачун буџета Републике Србије у износу од 1190.00 динара.

Уверење о слободном брачном стању издаје матичар на шалтеру (13,14,15,16 и 17.) Услужног центра Градске управе Смедерева, сваког радног дана у периоду од 07:30 до 19:00.

Уз уредно попуњен захтев потребно је доставити:
-  извод из матичне књиге рођених (МКР) за лице на чије се име издаје уверење о слободном брачном стању,
-  извод из матичне књиге рођених (МКР) за будућег супружника (на међународном обрасцу) и копија његове путне исправе (пасоша),
-  извод и матичне књиге венчаних (МКВ) са уписаном чињеницом престанка брака (само за разведене),
-  извод из матичне књиге умрлих (МКУ) (само за удовце/удовице),
-  лична карта (на увид),
-  уплатницу о уредно плаћеној такси.

Исправе које странка прилаже за издавање уверења о слободном брачном стању морају бити у оргиналу.

*** Напомена - таксе се не наплаћују у следећим случајевима за: здравствену књижицу, дечији додатак, матерински додатак, родитељски додатак, школовање, војни рок, социјалне помоћи, здравствено осигурање, куповине прве непокретности, упис у матичне књиге, пријава рођења, пријава смрти, заснивање радног односа, регистрација за спортски клуб.

*** У остале случаје, за издавање уверења потребно је уплатити таксу.

*** Такође подносилац захтева плаћа поштанске трошкове ( без обзира да ли је у горе наведеним ситуацијама ослобођен таксе или не ), уколико жели да документ добије на кућну адресу. 

Правна подлога

Закон о матичним књигама ( "Службени гласник РС" број 47/2018 од 20.06.2018. године )

Упуство о вођењу матичних књига ( "Службени гласник РС" број 93/2018 од 30.11.2018. године )Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Смедерево

http://www.smederevo.org.rs/

Омладинска 1

+381 (0) 26 672 724

+381 (0)26 4621 969

еАнкете