Општина Врњачка Бања

Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих (МКУ)

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА ВРЊАЧКА БАЊА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
МАТИЧНА СЛУЖБА

Опис

Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих (МКУ) подноси странка за лице које је умрло на територији Општине Врњачка Бања, а није уписано у матичне књиге умрлих на територији општине Врњачка Бања.

Где и како

Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених, умрлих (МКР, МКУ) подноси се Одељењу за општу управу, канцеларија број 2 (информације на број 036/601-256) који доноси решење у року од 30 дана од дана уредно поднетог захтева, односно 60 дана ако се спроводи посебан испитни поступак.

За накнадни упис у МКР уз захтев потребно је доставити:
-  извод из матичне књиге венчаних (само за венчане);
-  уверење о држављанству;
-  доказ о плаћеној Републичкој такси;
-   уверење да није извршен упис у матичну књигу рођених матичног подручја на  
-   коме је место рођена подносиоца захтева;
-   извод из матичне књиге рођених за родитеље;
-   уверење о држављанству за родитеље;

За накнадни упис у МКУ уз захтев потребно је доставити:
-    потврда о смрти од здравствене организације
-    потврда од надлежне матичне службе да чињеница смрти није уписана у законском року (30 дана)
-    извод из књиге рођених
-    уверење о држављанству,
-    извод из матичне књиге венчаних (ако је лице било у браку)
-    фотокопија личне карте

Правна подлога

Закон о општем управном поступку ("Службени гласник СРЈ" број 33/97 и 31/01)
Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/09)
Упутство о вођењу матичних књига ("Службени гласник РС" број 108/09)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Врњачка Бања

http://vrnjackabanja.gov.rs/

Крушевачка 17

036/611-300

036/611-307

еАнкете