Градска општина Нови Београд

Захтев за ажурирање података у јединственом бирачком списку (упис, брисања, допуна или измена)
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за ажурирање података у јединственом бирачком списку (упис, брисања, допуна или измена)

Орган задужен за спровођење

Градска општина Нови Београд
Одељење за општу управу
Одсек за општу управу

Опис

Јединствени бирачки списак је јавна исправа у којој се води јединствена евиденција држављана Републике Србије који имају бирачко право.

Где и како

У јединствени бирачки списак који се води за територију Градске општине Нови Београд уписују се сва пунолетна, пословно способна лица која имају пребивалиште на територији општине.

Информација о томе да ли је лице уписано у бирачки списак може се добити на телефон 011/3106-890.

НАПОМЕНА: бирач може бити само једном уписан у бирачки списак, како у јединствени бирачки списак тако и у посебан бирачки списак за националну мањину. 

Корисни линкови

За проверу да ли сте уписани у јединствени бирачки списак можете користити следећи лине линкове:

https://birackispisak.beograd.gov.rs; http:// www.drzavnauprava.gov.rs

Напомена: упит у бирачки списак садржи податак о гласању бирача по месту пребивалишта, а не и податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према изабраном месту гласања односно према месту боравишта у иностранству.

Правна подлога

Закон о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, број 104/09 и 99/11)

Упутство о спровођењу закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“ број 15/12) 

Напомена везано за достављање фотокопије личне карте

Уколико поседујете стару личну карту требало би доставити фотокопију (скенирану) прве четири стране.

Уколико поседујете нову личну карту без чипа довољно је доставити фотокопију (скенирану) обе стране личне карте.

Уколико поседујете нову личну карту са чипом неопходно је доставити податке очитане апликацијом Čelik (могуће је очитати и у ГО Нови Београд). Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете