Општина Књажевац

Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих (МКУ)

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА КЊАЖЕВАЦ
Одељење за општу управу и заједничке  послове

Опис

Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих (МКУ) подноси странка за лице које је умрло на територији општине Књажевац, а није уписано у матичне књиге умрлих на територији општине Књажевац.

Где и како

Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих (МКУ) подноси се шефу Одсека за матичне послове и месне канцеларије (информације на број 015/879-200, локал 251.) који решавајући по захтеву доноси решење у року од 30 дана од дана подношења захтева, односно 60 дана ако се спроводи посебан испитни поступак.

Уз захтев подноси се:

1. потврде о смрти (два примерка)

2. уверење да лице није уписано у МКУ по месту смрти

3. извод из МКР преминулог лица

4. уверење о држављанству преминулог лица

5. извод из МКВ (уколико је лице било у браку)

6. број личне карте покојника

7. фотокопија личне карте подносиоца захтева

8. доказ о плаћеној РАТ у износу од 720,00 дин. По Тар бр. 1. и 219 Закона рачун број 840-742251843-73

Правна подлога

Закон о општем управном поступку ("Службени гласник СРЈ" број 33/97 и 31/01)
Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/09)
Упутство о вођењу матичних књига ("Службени гласник РС" број 108/09)

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Књажевац

-

Милоша Обилића 1

00000000

-

еАнкете