Општина Књажевац

Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених (МКР)

Орган задужен за спровођење

Општинска управа Књажевац
Одељење за општу управу и заједничке послове

Опис

Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених (МКР) подноси лице које није уписано у матичну књигу рођених, а рођено је на територији града Лозница.

Где и како

Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених (МКР) подноси се  Одељењу за општу управу и заједничке послове.

Уз захтев потребно је доставити:

1. фотокопија личне карте

2. фотокопија пасоша

3. уверење о држављанству

4. извод из МКР за родитеље

5. уверење о држављанству за родитеље

6. Извод из МКВ за родитеље

7. извод из МКВ (уколико је лице било у браку)

8. извод из МКР за сву децу (уколико лице има деце)

9. уверење да није уписан у МКР по месту рођења

10. фотокопија здравствене књижице

11. фотокопија војне књижице (за мушкарце)

12. фотокопија радне књижице (уколико је лице у радном односу)

13. фотокопија других личних докумената подносиоца захтева

14. доказ о плаћеној РАТ у износу од 720,00 дин. По Тар бр. 1. и 219 Закона на рачун бр. 840-742251843-73

Правна подлога

Закон о општем управном поступку ("Службени гласник СРЈ" број 33/97 и 31/01)
Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/09)
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС" број 108/09)

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Књажевац

-

Милоша Обилића 1

00000000

-

еАнкете