Град Смедерево

У Граду се обављају послови од непосредног интереса за грађане утврђени Уставом и законом, послови који су Граду поверени из оквира права и дужности Републике, као и други послови утврђени Статутом.

Извод из матичнe књигe венчаних
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Извод из матичне књиге венчаних

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
МАТИЧНА СЛУЖБА

Опис

Матичне књиге су јавне исправе о личним стањима грађана у које се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промене у вези са овим чињеницама. Стога се о личним стањима грађана воде матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих.

Где и како

Захтев можете поднети и платити електронским путем ( дугме " еУслуге" изнад и испод овог текста ) или можете преузети образац захтева ( доле у тексту под " Оригинални обрасци ") и исти попунити и предати на шалтерима 13,14,15,16 и 17 Услужног центра Градске управе Смедерево, сваким радним даном од 07:30 до 19:00 часова. Приликом заказивања венчања, мора се уплатити Градска такса у износу од 550,00 динара, док заказивање венчања ван просторија Градске управе износи 10.000,00 динара + трошкови возила 600,00 динара.

*** Напомена - таксе се не наплаћују у следећим случајевима за: здравствену књижицу, дечији додатак, матерински додатак, родитељски додатак, школовање, војни рок, социјалне помоћи, здравствено осигурање, куповине прве непокретности, упис у матичне књиге, пријава рођења, пријава смрти, заснивање радног односа, регистрација за спортски клуб.

*** У остале случаје, за издавање извода потребно је уплатити таксу.

*** Такође подносилац захтева плаћа поштанске трошкове ( без обзира да ли је у горе наведеним ситуацијама ослобођен таксе или не ), уколико жели да документ добије на кућну адресу. 

Правна подлога

Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 47/2018. од 20.06.2018. године)

Упуство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС" број 93/2018. од 30.11.2018. године)

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Смедерево

http://www.smederevo.org.rs/

Омладинска 1

+381 (0) 26 672 724

+381 (0)26 4621 969

еАнкете