Општина Књажевац

Пријава Комуналној инспекцији
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Пријава Комуналној инспекцији

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА КЊАЖЕВАЦ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Опис

Комунална инспекција Општинске управе Књажевац обавља поверене послове надзора над спровођењем одредаба Закона о комуналним делатностима и прописа донетих на основу овог Закона.

Где и како

Пријаву Комуналној инспекцији странка може поднети на шалтеру 3. у Услужном центру Општинске управе Књажевац, а детаљније информације можете добити на телефон 019/731-623, локал 116.

Правна подлога

Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" број 16/97 и 42/98)
Закон о одржавању стамбених зграда и станова ("Службени гласник РС" број 44/95, 46/98 и 1/01)
Уредба о одржавању стамбених зграда и станова ("Службени гласник РС" број 43/93)
Закон о оглашавању ("Службени гласник РС" број 79/05)
Закон о заштити потрошача ("Службени гласник РС" број 79/05)

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Књажевац

-

Милоша Обилића 1

00000000

-

еАнкете