Општина Књажевац

Захтев за издавање грађевинске дозволе
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за издавање грађевинске дозволе

Орган задужен за спровођење

Општинска управа Књажевац, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Опис

Изградњи објекта се може приступити када се прибави правноснажно одобрење за изградњу и када надлежни орган на главном пројекту потврди пријаву почетка извођења радова.

Где и како

Захтев се може поднети у просторијама Општинске управе Књажевац, Услужни центар, шалтер бр. 3


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Књажевац

-

Милоша Обилића 1

00000000

-

еАнкете