Град Сремска Митровица

Пријава Саобраћајној инспекцији
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Пријава Саобраћајној инспекцији

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
- САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА -
Трг Светог Димитрија 8, 22000 Сремска Митровица

Опис

Саобраћајна инспекција Града Сремска Митровица врши надзор над спровођењем одредаба Закона о превозу путника у друмском саобраћају и Закона о јавним путевима као поверене послове и надзор над спровођењем одредаба одлука из своје надлежности, донетих од стране Скупштине града Сремска Митровица.

Где и како

Пријаву Саобраћајној инспекцији можете поднети:
- Online кликом на плаво дугме  еУслуга
  (до исте еУслуге можете доћи и преко Портала еУправе - избором Градскa управa Сремска  Митровица
  и преко сајта Града Сремска Митровица - избором еУслуге или еУправа). 
- Образац захтева можете и само одштампати (из параграфа Оригинални обрасци), попунити и предати лично
  у канцеларији бр.22, Трг Светог Димитрија 8, Сремска Митровица
.


За сва додатна питања:
Контакт телефон: 022/615-735
mail: veradronic@gmail.com


Правни основ

Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/2015)
Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени гласник РС" број 68/2015)
Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС" број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13)
Одлука о ауто-такси превозу путника на територији Града Сремска Митровица („Сл.лист Града Сремска Митровица“ бр.13/2015)
Одлука о јавним паркиралиштима на територији Града Сремска Митровица („Сл.лист Града Сремска Митровица“ бр.19/2016, 01/2017)
Одлука о јавном превозу путника на територији Града Сремска Митровица („Сл.лист Града Сремска Митровица“ бр.01/2017)
Одлука о општинским путевима и улицама на територији Града Сремска Митровица („Сл.лист Града Сремска Митровица“ бр.14/2016)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете