Општина Пријепоље

Захтев за остваривање права на дечији додатак


Назив услуге

Захтев за остваривање права на дечији додатак

Орган задужен за спровођење

Служба дечије заштите

Надзорни орган

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Опис

Дечији додатак остварује један од родитеља односно старатељ, хранитељ ,усвојитељ који је држављанин Републике Србије, има пребивалиште на територији Републике Србије и здравствено је осигуран преко Републичког завода за здравствено осигурање, за прво четворо деце под условом да о њима непосредно брине од дана поднетог захтева у складу са законом о Финансијској подршци породици са децом.

Где и како

Комплетно попуњен захтев и потребну документацију можете предати на шалтеру службе дечије заштите радним даном у време од 7-15h.

Корисни линкови

http://www.minrzs.gov.rs/

Правни основ

Закон о финансијској подршци породици са децом("Сл.Гласник РС",бр.16/2002,115/2005 и 0107/2009)

Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом

(Сл. гласник РС бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10, 27/11-УС)

 Коментари

Општина Пријепоље

-

- -

0000000

-

еАнкете