Град Зрењанин

Град Зрењанин jе омогућио Вама коjи сте уписани у матичне књиге коjе се воде за матично подручjе Зрењанин, да путем интернета наручите и на кућну адресу добиjете изводе и уверења из наших матичних књига.

Захтев за издавање локацијске дозволе
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за издавање локацијске дозволе

Орган задужен за спровођење

ГРАД ЗРЕЊАНИН

ГРАДСКА УПРАВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

ОДСЕК ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ ОБЈЕКАТА

Опис

Локацијска дозвола је појединачни акт који непосредно везује грађевинску дозволу са урбанистичким плановима, односно она је први корак ка добијању грађевинске дозволе.

Где и како

Локацијску дозволу издаје Одељење за урбанизам, Одсек за грађевинске послове и легализацију објеката. Захтев за издавање локацијске дозволе можете предати у Услужном центру Градске управе Града Зрењанина (канцеларија бр. 53) на шалтеру бр. 8.

Правна подлога

Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/2009. од 31.08.2009. године)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Зрењанин

www.zrenjanin.rs

Трг слободе 10

023 315 0143

023 315 0119

еАнкете