Град Зрењанин

Град Зрењанин jе омогућио Вама коjи сте уписани у матичне књиге коjе се воде за матично подручjе Зрењанин, да путем интернета наручите и на кућну адресу добиjете изводе и уверења из наших матичних књига.

Захтев за упис/брисање/промену у бирачком списку
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за упис/брисање/промену у бирачком списку

Орган задужен за спровођење

ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОДСЕК ЗА БИРАЧКИ СПИСАК

Опис

Бирачки списак је јавна исправа у којој се води евиденција грађана који имају бирачко право и служи само за изборе.

Где и како

У бирачки списак Града Зрењанина уписују се сва пунолетна, пословно способна лица која имају пребивалиште на територији града.
Информације о томе да ли је лице уписано у бирачки списак може се добити на телефон 023/3150029.

НАПОМЕНА:
Бирач може бити уписан само на једном месту у бирачки списак.

Правна подлога

Закон о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС" број 104/09)
Закон о избору народних посланика ("Службени гласник РС" број 35/00)
Упутство о начину ажурирања бирачких спискова ("Службени гласник РС" број 42/00 и 118/03)
Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине ("Службени гласник РС" број 91/09)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Зрењанин

www.zrenjanin.rs

Трг слободе 10

023 315 0143

023 315 0119

еАнкете