Град Лозница

Бањско и климатско лечење војног инвалида
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Бањско и климатско лечење војног инвалида

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЛОЗНИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОДСЕК ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗАШТИТУ

Опис

Сврха поступка је стицање права на бањско и климатско лечење које је неопходно као наставак лечења војних инвалида.

Где и како

Контакт подаци надлежног службеника: Зорица Павловић, сарадник за послове борачко-инвалидске заштите
                                                           Сања Шункић, самостални извршилац на пословима борачко-инвалидске заштите
                                                            Телефон: 015/879-246, 875-272
                                                             Е-маил: ssunkic@loznica.rs
 
Захтев се подноси у Градском услужном центру, Карађорђева 2, Лозница, радним данима од 7.00 до 15.00 часова. 
Рок за преглед потпуности предмета је 3 дана од дана пријема захтева. Рок за обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 2 дана по прегледу потпуности предмета. По правилу, дозвољава се само једна допуна предмета. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Сви рокови су у радним данима.
Рок за решавање потпуног предмета: 3 дана.

Правни основ

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и палих бораца


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Лозница

www.loznica.rs

Карађорђева 2

015/879 200

015/879 206

еАнкете