Град Лозница

Новчана помоћ породици са децом на територији града Лознице
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Новчана помоћ породици са децом на територији града Лознице

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЛОЗНИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОДСЕК ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

Опис

Сврха поступка је остваривање права на новчану помоћ породици са децом ради подстицаја рађања деце на територији града Лознице и побољшање основних потреба деце. Ово право остварују родитељи за своје прворођено, другорођено, трећерођено,четвторођено и свако следеће рођено дете под условом да има држављанство Републике Србије или пребивалиште, односно боравиште ако је избеглица или расељено лице са КиМ на територији града Лознице у тренутку рођења детета о којима се непосредно брине. Поступак се покреће по захтеву родитеља детета и по окончању административног поступка, доноси се решење о признавању права на новчану помоћ које се доставља подносиоцу захтева и Одсеку за буџет.

Где и како

Контакт подаци надлежног службеника: Бранко Лукић, администратор за породиљска права
                                                           Телефон: 015/879-232
                                                           Е-маил: rstankovic@loznica.rs
 
Захтев се подноси у Градском услужном центру, Карађорђева 2, Лозница, радним данима од 7.00 до 15.00 часова. Потписом обрасца странка потврђује да је сагласна да се назначена документација других организационих јединца, јавних предузећа, установа, институција и организација прибавља по службеној дужности, уколико је то наглашено у обрасцу захтева.
Рок за преглед потпуности предмета је 3 дана од дана пријема захтева. Рок за обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 2 дана по прегледу потпуности предмета. По правилу, дозвољава се само једна допуна предмета. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Сви рокови су у радним данима.
Рок за решавање потпуног предмета: 5 дана.

Правни основ

Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и " Службени гласник РС ", бр. 30/2010)
Одлука о новчаној помоћи породици са децом натериторији града Лознице


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Лозница

www.loznica.rs

Карађорђева 2

015/879 200

015/879 206

еАнкете