Grad Novi Pazar

Izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju

Organ zadužen za sprovođenje

GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR
ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU
MATIČNA SLUŽBA

Opis

Uvrenje o slobodnom bračnom stanju izdaje se licu kao dokaz da nije zaključio brak, radi sklapanja braka ili regulisanja neke druge obaveze.

Gde i kako

Zahtev za izdavanje Uverenja o slobodnom bračnom stanju možete podneti nadležnom organu uprave

-  korišćenjem eUsluge ovog portala ili preko internet prezentacije grada Novog Pazara www.novipazar.rs
-  predati lično na šalteru 9 i 10 u Uslužnom centru Grada Novog Pazara
-  odštampan i popunjen obrazac možete poslati poštom na adresu:

      Gradska uprava Novi Pazar
      Odeljenje za opštu upravu
      Stevana Nemanje br. 2
      36300 Novi Pazar

Uverenje o slobodnom bračnom stanju izdaje matičar na šalteru Uslužnog centra Gradske uprave Novi Pazar ili šef mesne kancelarije.

Uz uredno popunjen zahtev potrebno je dostaviti:

-  izvod iz matične knjige rođenih (MKR) za lice na čije se ime izdaje uverenje o slobodnom bračnom stanju,
-  izvod iz matične knjige rođenih (MKR) za budućeg supružnika (na međunarodnom obrascu) i kopija njegove putne isprave (pasoša),
-  izvod i matične knjige venčanih (MKV) sa upisanom činjenicom prestanka braka (samo za razvedene),
-  izvod iz matične knjige umrlih (MKU) (samo za udovce/udovice),
-  lična karta (na uvid),
-  uplatnicu o uredno plaćenoj taksi.

NAPOMENA: Isprave koje stranka prilaže za izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju moraju biti u orginalu.

Taksa za naručivanje izvoda iz matične knjige rođenih

Za Uverenje o slobodnom bračnom stanju plaća se Republička administrativna taksa.

(Ova taksa je važeća ukoliko odete lično u opštinu, ukoliko naručujete Uverenje elektronski putem Portala eUprava dobićete parametre za uplatu)

     Svrha uplate: Taksa za Uverenje o slobodnom bračnom stanju
     Primalac: Republička administrativna taksa
     Račun: 840-742221843-57
     Poziv na broj: 97 67-075
     Iznos: 1.140,00 + 100,00 (UKUPNO: 1.240,00 - u cenu usluge uračunati su i PTT troškovi).

Naknada za usluge gradske uprave Novi Pazar

     Svrha uplate: Taksa za Uverenje o slobodnom bračnom stanju
     Primalac: Budžet grada Novog Pazara
     Račun: 840-742241843-03
     Poziv na broj: 97 67-075
     Iznos: 600,00 + 100,00 (UKUPNO: 700,00 - u cenu usluge uračunati su i PTT troškovi).

Pravna podloga

Porodični zakon ("Službeni glasnik RS" broj 18/05 od 24.02.2005. godine)Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Grad Novi Pazar

www.novipazar.rs

Stevana Nemanje 2

020/320-763

020/320-760

eAnkete