Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Министарство унутрашњих послова Републике Србије обавља послове државне управе који се односе на: заштиту живота, личне и имовинске безбедности грађана; спречавање и откривање кривичних дела и проналажење и хватање учинилаца кривичних дела и њихово привођење надлежним органима; одржавање јавног реда и мира; пружање помоћи у случају опасности; обезбеђивање зборова и других окупљања грађана; обезбеђивање одређених личности и објеката, укључујући и страна дипломатска и конзуларна представништва на територији Републике Србије; безбедност, регулисање и контролу саобраћаја на путевима; безбедност државне границе и контролу преласка границе и кретања и боравка у граничном појасу; боравак странаца; промет и превоз оружја, муниције, експлозивних и одређених других опасних материја; испитивање ручног ватреног оружја, направа и муниције; заштиту од пожара; противградна одбрана; држављанство; јединствени матични број грађана; електронско вођење података о личности; пребивалиште и боравиште грађана; личне карте; путне исправе; међународну помоћ и друге облике међународне сарадње у области унутрашњих послова, укључујући и реадмисију; илегалне миграције; азил; обучавање кадрова; управно решавање у другостепеном поступку по основу прописа о избеглицама, као и друге послове одређене законом.

Пријава несталих лица (ПОПЛАВЕ мај 2014. године)
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Пријава несталих особа – ПОПЛАВЕ, МАЈ 2014. ГОДИНЕ

Орган задужен за спровођење

Министарство унутрашњих послова

Опис

Овај електронски сервис је намењен за подношење пријава које се односе на нестале особе у поплавама које су задесиле Републику Србију у мају 2014. године.

Да би сте поднели пријаву, претходно се морате регистровати на Порталу.

Молимо Вас да што је могуће тачније дате податке о несталој особи, како би потрага била што успешнија. У случају да имате фотографију или некакав лични документ у електронском облику (скенирану диплому, уверење из матичне књиге и слично), молимо Вас да исти приложите.

Такође вас молимо да оставите број телефона како би смо могли да вас контактирамо.

Још једном Вам скрећемо пажњу да је веома битна тачност података. Један од кључних података је јединствени матични број грађанина (ЈМБГ) и он је од суштинске важности. Свесни смо да овај број, осим ако немате некакв документ тражене особе, вероватно не знате и из тог разлога Вас молимо да нам доставите што више података које ћете унети у електронски образац након што покренете овај сервис. 

Где и како

Пријаву можете поднети електронским путем, претходним регистровањем на Порталу.

У случају да имате било какв проблем са коришћењем овог сервиса, молимо Вас да пријаву понесете позивом на следеће бројеве телефона:

080 0100 600
+381 11 2741-019
+381 11 3617-223
+381 11 3617-224 Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Министарство унутрашњих послова Републике Србије

http://www.mup.gov.rs

Булевар Михајла Пупина 2

+ 381113062000

-

еАнкете