Град Нови Пазар

Уверење о држављанству
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање уверења о држављанству

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА НОВИ ПАЗАР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
МАТИЧНА СЛУЖБА

Опис

Уверење о држављанству је потврда којом лице доказује да је држављанин Републике Србије.
Уверење се издаје на захтев странке.

Где и како

Захтев за издавање Уверења о држављанству можете поднети надлежном органу управе:
- коришћењем еУслуге овог портала или преко интернет презентације града Новог Пазара www.novipazar.rs
- предати лично на шалтеру 9 и 10 у Услужном центру Града Новог Пазара
- одштампан и попуњен образац можете послати поштом на адресу: Градска управа Нови Пазар – Одељење за општу управу; Стевана Немање бр.2; 36300 Нови Пазар

Уз попуњен захтев неопходно је приложити доказ о уплаћеним таксама.

Ослобођено је плаћање такси за следеће сврхе: област дечије заштите, радни односи, упис у матичну књигу, област социјалне заштите.

Такса за наручавање уверење

За Уверење о држављанству плаћа се Републичка административна такса.
(Ова такса је важећа уколико одете лично у општину, уколико наручујете Уверење електронски путем Портала еУправа добићете параметре за уплату)

Сврха уплате : Такса за Уверење о држављанству
Прималац: Републичка административна такса
Рачун: 840-742221843-57
Позив на број: 97 67-075
Износ: 770,00

Накнада за услуге градске управе Нови Пазар
Сврха уплате : Такса за Уверење о држављанству
Прималац: Буџет града Новог Пазара
Рачун: 840-742241843-03
Позив на број: 97 67-075
Износ: 100,00

Правна подлога

Закон о држављанству Републике Србије ("Службени гласник РС" број 135/2004. од 21.12.2004. године)
Закон о изменама и допунама закона о држављанству ("Службени гласник РС" број 90/2007. од 24.09.2007. године)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Нови Пазар

www.novipazar.rs

Стевана Немање 2

020/320-763

020/320-760

еАнкете