Градска општина Чукарица


Назив услуге

Издавање обавештења да се Скупштина/Савет зграде и/или председник Скупштине/Савета зграде налази у евиденцији

Орган задужен за спровођење

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове - Стамбени послови

Опис

Овом услугом Вам је омогућено издавање једног од ова два обавештења:

- Обавештење да ли је образована Скупштина / Савет зграде и ко је у евиденцији Одељења за имовинско правне и стамбене послове-Стамбени послови евидентиран као председник Скупштине / Савета зграде

- Обавештење да се налазите у евиденцији Одељења за имовинско правне и стамбене послове-Стамбени послови, као председник Скупштине / Савета зграде

Где и како

По пријему обавештења са Портала да је захтев обрађен, лично преузимате Обавештење у згради Општине Чукарица у соби 303, III спрат у периоду 8-15,30ч.

Правни основ

- Закон о одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“ бр. 44/95, 46/98, 1/2001 и 101/05)
- Уредба о одржавању стамбених зграда и станова („Сл. гласник РС“ бр. 43/93)Градска општина Чукарица

www.cukarica.rs

Шумадијски трг 2

+381 (11) 30 52 100

-

еАнкете