Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

Захтев за коришћење RS-GOV TSA услуге издавања временског жига
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за коришћење RS-GOV TSA услуге издавања временског жига 

Датум објављивања услуге:

27.09.2018.године.

Орган задужен за спровођење

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

Опис

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу изградила је инфраструктуру – RS-GOV TSA – за издавање временских жигова за потребе државних органа, органа локалне самоуправе и јавних служби Републике Србије и уписана је у Регистар Издавалаца временског жига у Републици Србији. Услуге намењене трећој страни, везане за проверу издатих временских жигова и приступ јавним информацијама о раду издаваоца временских жигова су слободно доступне свим заинтересованима у складу са правима и обавезама наведеним у RS-GOV TSA Политици издавања временског жига.

RS-GOV TSA издаје временске жигове у складу са:

- Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од повереља у електронском пословању ( " Службени гласник РС" број 94/17), 

- Правилником о издавању временског жига,

- Међународним стандардима (ETSI TS 102 023, ETSI TS 101 861),

- ЕУ директивама (Directive 1999/93/EC of the European Parliament and the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures),

- препорукама у RFC 3161 „Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol – TSP“.

RS-GOV TSA издаје временске жигове који, према  Правилника о издавању временског жига , садржи јасно изражен датум и време формирања временског жига, као и идентификацију издаваоца временског жига.

Да би одређени државни орган, орган локалне самоуправе или јавне службе користио услугу RS-GOV TSA потребно је да поднесе захтев на Порталу еУправа. Од корисника се захтева коришћење криптографског отиска података по SHA-256 алгоритму, који је дефинисан у  документу FIPS 180-2 „Secure Hash Standard“.

Апликације корисника којe приступају серверу временског жига морају подржавати аутентификацију сертификатом, а приступају RS-GOV TSA серверу са јавне адресе: https://tsa.gov.rs

RS-GOV TSA издаје временске жигове у складу са Политиком издавања временског жига, која има јединствени идентификатор:

OID   1.3.6.1.4.1.36080.1.1.2

{iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) Управа за Дигиталну Агенду (36080) timestamp policy (1) version (1) subversion (1)}

Време је синхронизовано  тако да одступа највише 1 секунд од UTC тачног времена.

Услуга издавања временског жига је бесплатна за државне органе, органе локалне самоуправе и јавне службе.

Где и како

Да би одређени државни орган, орган локалне самоуправе или јавне службе користио услугу RS-GOV TSA потребно је да поднесе захтев на Порталу еУправа.

Такође Захтев је потребно послати поштом (потписан и оверен од стране одговорног лица) , на следећу адресу:

Влада Републике Србије 

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу,

Немањина 11, 11000 Београд.Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

-

- -

0

-

еАнкете