Канцеларија за информационе технологије и електронску управу


Назив услуге

Пријава за сарадњу на Порталу еУправа

Датум објављивања (последњег ажурирања)

07.09.2018.

Орган задужен за спровођење

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

Опис

Национални Портал еУправа пружа могућност државним органима, органима територијалне аутономије и органима јединице локалне самоуправе, да на лак и једноставан начин, својим грађанима и привреди, пружају услуге путем Интернета. То подразумева смањење трошкова, оптималан и ефикасан рад и мање гужве на шалтерима.

Садржај, обрасци и процедура за услугу су потпуно у надлежности институција које објављују услугу.  

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу као администратор Портала еУправа, обезбеђује несметан и континуиран рад Портала, обуку и техничку помоћ свим институцијама корисницима без новчане накнаде. 

Где и како

У секцији Оригинални обрасци (доле на крају текста) преузети и попунити долумент "ИЗЈАВА" , попунити потребне податке и потписати (може и лектронски потпис).

Тако попуњен документ доставити Канцеларији, на један од следећа два начина: 

1. преко услуге Портала еУправа (дугме "еУслуга" на крају овог текста) - попуните потребне податке и приложите попуњен и потписан документ "ИЗЈАВА"

2.  на адресу електронске поште office@ite.gov.rs , са назнаком "Пријава на сарадњу на Порталу еУправа"

Оригинални обрасциКанцеларија за информационе технологије и електронску управу

-

- -

0

-