Канцеларија за информационе технологије и електронску управу


Назив услуге

Пријава за коришћење платформе за плаћање - еПлаћање+

Орган задужен за спровођење

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

Опис

Систем за електронско плаћање еПлаћање+ је осмишљен тако да пружи могућност интеграције поступка плаћања административних такси са независним апликацијама институција које самостално нуде електронске услуге. То практично значи да институције имају могућност да комплетно аутоматизују процес подношења електронских захтева, укључивши и online плаћање, и тиме грађанима и привреди олакшају пословање са администрацијом.

Уколико институција нема претензија да самостално развија електронске услуге које би интегрисала са системом еПлаћање+, тада може креирати електронску услугу на Порталу еУправа. Тако креиране електронске услуге такође користе систем еПлаћање+.

Где и како

Пре него што се крене у поступак подношења електронског захтева, неопходно је да се из секције Оригинални обрасци скине упутство. У њему је назначено да је Канцеларији за информационе технологије и електронску управу неопходно доставити податке о одговорном лицу овлашћеном од стране институције.

Адреса:
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Дечанска 8а
11000 Београд  Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

-

- -

0

-