Републичко јавно тужилаштво

Јавно тужилаштво је самосталан државни орган који гони учиниоце кривичних и других кажњивих дела и предузима мере за заштиту уставности и законитости. Јавно тужилаштво врши своју функцију на основу Устава, закона, потврђеног међународног уговора и прописа донетог на основу закона

Подношење кривичне пријаве за кривична дела са коруптивним елементом
Извршавање ове услуге је доступно свакоме. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Подношење кривичне пријаве за кривична дела корупције.

Орган задужен за спровођење

Републичко јавно тужилаштво

Опис

На основу Законика о кривичном поступку, чл. 223 и 224 , свако треба да пријави кривично дело за које се гони по службеној дужности, која се подноси надлежном јавном тужиоцу.

Под кривичним делима корупције (кривична дела са коруптивним елементом), на првом месту се подразумевају кривична дела као што су Примање мита из чл. 367 Кривичног законика Републике Србије (КЗ РС), Давање мита из чл. 368 КЗ РС, Злоупотреба службеног положаја из чл. 359 КЗ РС, Кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика из чл. 360 КЗ РС, Превара у служби из чл. 363 КЗ РС, Проневера из чл. 364 КЗ РС, Послуга из чл. 365, Трговина утицајем из чл 366, Одавање службене тајне из чл. 369 КЗ РС као и друга кривична дела предвиђена позитивним кривично-правним прописима Републике Србије које је извршило службено лице из користољубља.

Где и како

Путем обрасца на порталу еУправа.Извршавање ове услуге је доступно свакоме. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Републичко јавно тужилаштво

http://www.rjt.gov.rs

Немањина 22-26

+381 11 / 363-18-51

-

еАнкете