Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу

Према Закону о пловидби и лукама на унутрашњим водама, који је објављен у Службеном гласнику број 73/2010 од 12.10.2010. године, Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу врши следеће делатности: утврђивање конструкционе и техничке способности бродова за пловидбу, сигурност и надзор над израдом њихових уређаја, машина, опреме и материјала који служе за одржавање безбедности пловидбе тих бродова, заштиту живота, безбедност и здравље на раду чланова посаде и других лица на бродовима и спречавање загађивања унутрашњих вода са бродова; утврђивање конструкционе и техничке сигурности уређаја за укрцавање терета на брод и искрцавање са брода; утврђивање конструкционе и техничке сигурности опреме и уређаје које брод користи за коришћење услуга РИС-а; баждарење бродова; издавање бродовима исправа за чије је издавање законом овлашћена Управа

Издавање потврде о признању испитне институције у бродоградњи


Назив услуге

Издавање потврде о признању испитне институције у бродоградњи

Орган задужен за спровођење

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу

Надзорни орган

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Опис

Испитна институција за обављање услуга специјалних мерења на броду, испитивања материјала, машина, опреме и уређаја који се уграђују на бродове или којима се опремају бродови који се граде под надзором Управе, мора бити призната од Управе за такву врсту услуга.
 
Управа признаје оне Испитне институције за које се, утврди да испуњавају услове за одређена мерења и испитивања. На основу елабората, извештаја о прегледу и оцени резултата оцењивања према одобреном програму, као и евентуалним додатним прегледима и оцењивањима, које подноси Тим за оцењивање, Комисија за оцењивање доноси одлуку о признању испитне институције.

Где и како

Адреса:
Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу
Народних хероја 30
11000 Београд
 
Телефон: 011/260-70-80
Факс: 011/319-20-41 
Електронска пошта: КонтактКоментари

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу

http://www.uprava-brodova.gov.rs

Народних хероја 30

+381 11 / 260-70-80

+381 11 / 319-20-41

еАнкете