Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу

Према Закону о пловидби и лукама на унутрашњим водама, који је објављен у Службеном гласнику број 73/2010 од 12.10.2010. године, Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу врши следеће делатности: утврђивање конструкционе и техничке способности бродова за пловидбу, сигурност и надзор над израдом њихових уређаја, машина, опреме и материјала који служе за одржавање безбедности пловидбе тих бродова, заштиту живота, безбедност и здравље на раду чланова посаде и других лица на бродовима и спречавање загађивања унутрашњих вода са бродова; утврђивање конструкционе и техничке сигурности уређаја за укрцавање терета на брод и искрцавање са брода; утврђивање конструкционе и техничке сигурности опреме и уређаје које брод користи за коришћење услуга РИС-а; баждарење бродова; издавање бродовима исправа за чије је издавање законом овлашћена Управа

Издавање регистра теретног уређаја за брод


Назив услуге

Издавање регистра теретног уређаја за брод

Орган задужен за спровођење

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу

Надзорни орган

 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Опис

Брод који је опремљен уређајима за укрцавање и искрцавање терета мора да има регистар теретног уређаја. Саставни део регистра теретног уређаја чине уверења о испитивању тих уређаја и њихове опреме.

Где и како

Адреса: Народних хероја 30, Београд
Телефон: 011 260 70 80
Факс: 011 319 20 41 
Електронска пошта: Контакт

Правни основ

Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, број 73/2010. Од 12.10.2010)Коментари

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу

http://www.uprava-brodova.gov.rs

Народних хероја 30

+381 11 / 260-70-80

+381 11 / 319-20-41

еАнкете