Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу

Према Закону о пловидби и лукама на унутрашњим водама, који је објављен у Службеном гласнику број 73/2010 од 12.10.2010. године, Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу врши следеће делатности: утврђивање конструкционе и техничке способности бродова за пловидбу, сигурност и надзор над израдом њихових уређаја, машина, опреме и материјала који служе за одржавање безбедности пловидбе тих бродова, заштиту живота, безбедност и здравље на раду чланова посаде и других лица на бродовима и спречавање загађивања унутрашњих вода са бродова; утврђивање конструкционе и техничке сигурности уређаја за укрцавање терета на брод и искрцавање са брода; утврђивање конструкционе и техничке сигурности опреме и уређаје које брод користи за коришћење услуга РИС-а; баждарење бродова; издавање бродовима исправа за чије је издавање законом овлашћена Управа

Издавање сведочанства о баждарењу брода


Назив услуге

Издавање сведочанства о баждарењу брода

Орган задужен за спровођење

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу

Надзорни орган

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Опис

Баждарењем брода утврђују се највећа дозвољена истиснина, као и истиснине за одређене водне линије, а баждарењем теретног брода и носивост брода, зависно од газа брода. Баждарење брода се врши Техничким правилима. Сведочанство о баждарењу губи важност када се због преправки извршених на броду мења његова истиснина.

Баждарењу подлеже домаћи брод који се уписује у домаћи уписник као и страни брод који у домаћој луци, односно пристаништу подлеже плаћању накнада чија се висина утврђује према регистарској тонажи, односно највећој дозвољеној истиснини брода који нема сведочанство о баждарењу или исправу која се признаје у Републици Србији.

Где и како

Адреса:
Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу 
Народних хероја 30
11000 Београд
 
Телефон: 011/260-70-80
Факс: 011/319-2041 
Електронска пошта: Контакт

Правни основ

Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, број 73/2010. Од 12.10.2010)Коментари

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу

http://www.uprava-brodova.gov.rs

Народних хероја 30

+381 11 / 260-70-80

+381 11 / 319-20-41

еАнкете