Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација обавља послове државне управе који се односе и на: област телекомуникација, односно електронских комуникација и поштанског саобраћаја; уређење и безбедност у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; инспекцијски надзор; утврђивање стратегије и политике развоја електронских комуникација и поштанског саобраћаја; организовање финансијске и техничке контроле; међународне послове у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; мере за подстицање истраживања и развоја у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; утврђивање предлога плана намене радио-фреквенцијских опсега и доношење плана расподеле радио фреквенција; одлучивање о условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција; утврђивање списка основних услуга електронских комуникација (универзални сервис) које треба да пруже оператори, као и друге послове одређене законом.


Назив услуге

Жалба на рад поштанског оператора

Орган задужен за спровођење

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација
Сектор за електронске комуникације, информационо друштво и поштански саобраћај
Одељење за поштански саобраћај
Група за инспекцијски надзор

Надзорни орган

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација

Опис

Инспектор за поштанске услуге врши надзор над обављањем поштанских услуга на територији Републике Србије. Инспектор за поштанске услуге је дужан да узме у поступак пријаве грађана, предузећа и других правних лица које се односе на рад поштанских оператора и да о резултатима поступка, у примереном року обавести подносиоца пријаве.
У зависности од природе утврђене неправилности по поднетој пријави, инспектор може наложити отклањање утврђене неправилности, наредити повраћај више наплаћене поштарине, поднети пријаву за привредни преступ, прекршај или кривично дело.

Где и како

Представку и у писаном облику можете доставити писарници Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Немањина 22-26, 11000 Београд

Корисни линкови

www.mtt.gov.rsМинистарство трговине, туризма и телекомуникација

http://www.mtt.gov.rs

Немањина 22-26

011/ 311-34-32

011/ 311-46-50