Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: zaštitu života, lične i imovinske bezbednosti građana; sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih dela i njihovo privođenje nadležnim organima; održavanje javnog reda i mira; pružanje pomoći u slučaju opasnosti; obezbeđivanje zborova i drugih okupljanja građana; obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata, uključujući i strana diplomatska i konzularna predstavništva na teritoriji Republike Srbije; bezbednost, regulisanje i kontrolu saobraćaja na putevima; bezbednost državne granice i kontrolu prelaska granice i kretanja i boravka u graničnom pojasu; boravak stranaca; promet i prevoz oružja, municije, eksplozivnih i određenih drugih opasnih materija; ispitivanje ručnog vatrenog oružja, naprava i municije; zaštitu od požara; protivgradna odbrana; državljanstvo; jedinstveni matični broj građana; elektronsko vođenje podataka o ličnosti; prebivalište i boravište građana; lične karte; putne isprave; međunarodnu pomoć i druge oblike međunarodne saradnje u oblasti unutrašnjih poslova, uključujući i readmisiju; ilegalne migracije; azil; obučavanje kadrova; upravno rešavanje u drugostepenom postupku po osnovu propisa o izbeglicama, kao i druge poslove određene zakonom.

Produženje registracije vozila na ovlašćenim tehničkim pregledima (usluga namenjena fizičkim licima)
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Izdavanja registracione nalepnice (produženje registracije) kod ovlašćenog pravnog lica za vršenje tehničkog pregleda vozila

Organ zadužen za sprovođenje

Upis u jedinstveni registar vozila, izdavanje saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice obavlja teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, prema mestu prebivališta, odnosno sedišta vlasnika vozila.

Registracionu nalepnicu može izdavati i pravno lice koje je ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila i koje dobije ovlašćenje od Ministarstva unutrašnjih poslova za vršenje tih poslova.

Nadzorni organ

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA - Uprava za upravne poslove

Opis

Elektronska usluga „Produženje registracije vozila kod ovlašćenog pravnog lica za vršenje tehničkog pregleda vozila” omogućena je fizičkim licima - vlasnicima vozila. Cilj ove usluge je da se produži registracija vozila (dokaz da je registracija produžena je registraciona nalepnica) za vozila upisana u jedinstveni registar vozila bez odlaska u nadležnu policijsku stanicu prema mestu prebivališta. To znači da nije moguće izdati registracionu nalepnicu na ovlašćenim tehničkim pregledima u slučaju prve registracije, u slučaju promene vlasnika i slično. Registraciona nalepnica se izdaje sa rokom važenja od jedne godine.

Da bi vozilo dobilo registracionu nalepnicu na tehničkom pregledu ovlašćenom za izdavanje registracionih nalepnica mora:

1.     biti upisano u jedinstveni registar vozila (mora imati elektronsku saobraćajnu dozvolu),
2.     produženje registracije se može obaviti u vremenskom intervalu ±30 dana od dana isteka registracije računajući i taj dan,
3.     mora biti tehnički ispravno, odnosno mora se utvrditi tehnička ispravnost vozila („fizički” tehnički pregled) bilo gde na teritoriji Republike Srbije, ili na samom tehničkom pregledu koji ima ovlašćenje od strane MUP-a da vrši produženje registracije vozila,
4.     mora imati polisu osiguranja od autoodgovornosti za period važenja registracione nalepnice
5.     vlasnik vozila prethodno mora izmiriti sve propisane troškove za izdavanje registracione nalepnice.

Izdavanje registracione nalepnice uimeMUP-aRepublikeSrbije vrši pravno lice koje je ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila i to za vozila koja nose oznaku registarskog područja na kome to pravno lice, odnosno njegov organizacioni deo obavlja poslove tehničkog pregleda vozila. Npr. tehnički pregled „XYZ” koji ima ovlašćenje da izdaje registracionu nalepnice za registarsko područje NV (Nova Varoš), ne može da izda registracionu nalepnicu za registracione područje PP (Prijepolje) bez obzira što Policijska stanica Nova Varoš organizaciono pripada Policijskoj upravi Prijepolje.

Gde i kako

Spisak ovlašćenih tehničkih pregleda pogledajte OVDE

Korisni linkovi

Zvanična Internet prezentacija Ministarstva unutrašnjih poslova – sekcija Registracija vozila

Pravni osnov

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010 i 101/2011)
Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila („Službeni glasnik RS, br. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012 i 121/2012) Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

http://www.mup.gov.rs

Bulevar Mihajla Pupina 2

+ 381113062000

-