Народна библиотека Србије

Народна библиотека Србије је установа културе која обавља библиотечку-информациону делатност и делатност заштите старе и ретке библиотечке грађе у складу са законом, статутом и другим општим актима библиотеке.Народна библиотека Србије као јавна, непрофитна и истраживачка установа је централна и матична библиотека Републике Србије.

Претрага Узајамне (Централне) и 117 локалних електронских каталошких база


Назив услуге

Претраживање Узајамног електронског каталога и преко 100 локалних електронских каталошких база јавних, високошколских и специјалних библиотека

Орган задужен за спровођење

Народна библиотека Србије

Надзорни орган

Министарство културе и информисања

Опис

Корисници могу преко сајта Виртуелне библиотеке Србије да претражују електронске библиографске каталоге и тако добијају информације о фондовима библиотека које су укључене у ВБС систем.

Ако претражују локалне каталоге, резултат претраге су тражени библиографски записи уз локацијске податке тражене грађе и могућност информисања које све библиотеке у систему поседују конкретну публикацију. Ако изаберу узајамни каталог, резултат претраге је поред библиографских записа и списак линкова ка базама библиотека које поседују тражена документа.

Претраживање се врши на 3 нивоа, коришћењем двадесетак кључних појмова уз могућност њиховог комбиновања логичким оператором. На сајту постоји и упутство за претраживање.
Библиотечка грађа која је скенирана, доступна је преко линка у траженим библиографским записима.

Узајамни каталог садржи преко 2.000.000 библиографских записа који се односе на монографије, серијске публикације, чланке и некњижну грађу. 

Корисни линкови

Приступ електронским каталошким базама је могућ преко сајта Народне библиотеке Србије, или директно преко ВБС сајта.

Како је српски систем узајамне каталогизације повезан са још 5 система у региону који раде на истој  хардверској и софтверској  COBISS платформи, сервис је доступан  и са сајта који повезује све поменуте центре

Правна подлога

Закон о библиотечкој делатности обавезује Народну библиотеку Србије и Библиотеку Матице Српске да заједно изграђују јединствен библиотечко информациони систем на јединственој платформи.
Ове 2 установе, заједно са Универзитетском библиотеком "Светозар Марковић" у Београду, као библиотеке оснивачи ВБС-а, потписали су оснивачки акт ВБС Центра 2003. године, а 2009. године саставили су и Правилник о издавању лиценце за узајамну каталогизацијуКоментари

Народна библиотека Србије

http://www.nb.rs

Скерлићева 1

+381 11 / 245-12-42

+381 11 / 243-37-34

еАнкете