Град Београд

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - локације: Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678; 27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3346-005, 3227-241; Тиршова 1, централа: 2688-655 ; Краљице Марије 1 ; Мaкензијева 31, централа: 2453-142.


Назив услуге

Поступак за издавање инвалидске картице за паркирање

Орган задужен за спровођење

Секретаријат за социјалну заштиту (Сектор за борачку и инвалидску заштиту)
Секретаријат за саобраћај
ЈКП Паркинг сервис

Надзорни орган

Извршно веће Скупштине града Београда

Опис

- Право на ИПК имају:

Особе са инвалидитетом I категорије (војни инвалиди и цивилни инвалиди рата) који су остварили право по основу:
- 100% трајног инвалидитета - право на путничко моторно возило;
- оштећења доњих екстремитета - право на ортопедски додатак;
- губитка вида на оба ока – 100%, односно смањења обостраног вида – 90%.

Друге особе по основу:
- трајног оштећења доњих екстремитета најмање 80%;
- обољења бубрега које захтевају трајну дијализу;
- губитка вида на оба ока – 100%, односно смањења обостраног вида – 90%;
- вишеструких сметњи у развоју и аутизма. 

- Циљ увођења ИПК је унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом и остваривање права на једнаке повластице при паркирању на територији Републике Србије;

- Корисник ИПК – налепнице за паркирање има могућност паркирања без надокнаде искључиво на паркинг месту за које има повлашћену карту;

- Власници возила са инвалидском налепницом имају право на три часа бесплатног паркирања на посебним паркиралиштима, на местима за то посебно обележеним. Након истека тог временског периода плаћају надокнаду по започетом часу;

- У јавним гаражама власници ИПК имају право на три сата бесплатног паркирања, након чега се плаћа по редовном ценовнику;

- Налепница се поставља на десној страни предњег ветробранског стакла возила.

ИПК се издаје за текућу годину, а важи на територији Републике Србије.

Где и како

За добијање ИПК потребно је да особа са инвалидитетом поднесе Корисничком сервису „Паркинг сервиса“ ЈЛС, следећу документацију:
 
- Уверење о степену инвалидитета - издају филијале ПИО;
 
- Решење којим се признаје право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима – издаје Сектор за борачку и инвалидску заштиту Секретаријата за социјалну заштиту;
27. марта 43-45;  Телефон: 011/330-90-92
 
- Две фотографије величине 3,5 x 3cm;
 
- Саобраћајну дозволу (или копију дозволе уколико шаљете поштом).Град Београд

http://www.beograd.rs

Краљице Марије 1

+381 11 3309 000

-