Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: zaštitu života, lične i imovinske bezbednosti građana; sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih dela i njihovo privođenje nadležnim organima; održavanje javnog reda i mira; pružanje pomoći u slučaju opasnosti; obezbeđivanje zborova i drugih okupljanja građana; obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata, uključujući i strana diplomatska i konzularna predstavništva na teritoriji Republike Srbije; bezbednost, regulisanje i kontrolu saobraćaja na putevima; bezbednost državne granice i kontrolu prelaska granice i kretanja i boravka u graničnom pojasu; boravak stranaca; promet i prevoz oružja, municije, eksplozivnih i određenih drugih opasnih materija; ispitivanje ručnog vatrenog oružja, naprava i municije; zaštitu od požara; protivgradna odbrana; državljanstvo; jedinstveni matični broj građana; elektronsko vođenje podataka o ličnosti; prebivalište i boravište građana; lične karte; putne isprave; međunarodnu pomoć i druge oblike međunarodne saradnje u oblasti unutrašnjih poslova, uključujući i readmisiju; ilegalne migracije; azil; obučavanje kadrova; upravno rešavanje u drugostepenom postupku po osnovu propisa o izbeglicama, kao i druge poslove određene zakonom.

Zakazivanje termina za podnošenje zahteva za registraciju vozila - Lučani u Guči
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Zakazivanje termina za podnošenje zahteva za registraciju vozila

Organ zadužen za sprovođenje

Podatke u registar upisuje organizaciona jedinica MUP-a  (Policijska uprava ili Policijska stanica) i to za sledeće slučajeve:
1. fizička lica – teritorijalno nadležna Policijska uprava, odnosno Policijska stanica na kojima vlasnik vozila ima prijavljeno prebivalište,
2. pravna lica – prema sedištu pravnog lica.
3. preduzetničke radnje –prema prebivalištu preduzetnika – vlasnika radnje,
4. ogranci privrednog društva – prema mestu poslovanja ogranka uz prilaganje dokaza o upisu ogranka u registar kod nadležnog organa i pismene saglasnosti vlasnika vozila,
5. primalac lizingu –prema prebivalištu, odnosno sedištu vlasnika vozila, odnosno korisnika lizinga uz pismenu saglasnost vlasnika.

Vozilo se registruje upisom propisanih podataka u evidenciju – jedinstveni registar vozila. Na osnovu upisanih podataka nadležni organ vlasniku izdaje potvrdu o registraciji, registarske tablice i registracionu nalepnicu.

Nadzorni organ

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA – Uprava za upravne poslove

Opis

Termin u Policijskoj stanici Lučani u Guči može zakazati vlasnik vozila ili ovlašćeno lice u ime vlasnika vozila na teritoriji opština Lučani i Guča na kojoj vlasnik ima prijavljeno prebivalište, odnosno registrovano sedište.

Prilikom dolaska u zakazano vreme potrebno je sa sobom poneti sva potrebna dokumenta kao i dokaz o uplati taksi. Informacije o potrebnim dokumentima i taksama možete naći na oglasnoj tabli Policijske stanice Lučani u Guči i na zvaničnoj Internet prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova – sekcija Dokumenti građana - Registracija vozila.

U slučaju da sa sobom nemate sve navedeno usluga neće biti izvršena.

Gde i kako

Policijska stanica Luzčani u Guči
Bogdana Kapelana br. 5 Guča

Korisni linkovi

Zvanična Internet prezentacija Ministarstva unutrašnjih poslova – sekcija Dokumenti građana - Registracija vozila.


Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

http://www.mup.gov.rs

Bulevar Mihajla Pupina 2

+ 381113062000

-

eAnkete