Ministarstvo kulture i informisanja

Ministarstvo kulture i informisanja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: razvoj i unapređenje kulture i umetničkog stvaralaštva; praćenje i istraživanje u oblasti kulture; obezbeđivanje materijalne osnove za delatnosti kulture; razvoj i unapređenje književnog, prevodilačkog, muzičkog i scenskog stvaralaštva, likovnih i primenjenih umetnosti i dizajna, filmskog i stvaralaštva u oblasti drugih audio-vizuelnih medija; zaštitu nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa; bibliotečku, izdavačku, kinematografsku i muzičko-scensku delatnost; zadužbine i fondacije; sistem javnog informisanja; praćenje sprovođenja zakona u oblasti javnog informisanja; praćenje rada javnih preduzeća i ustanova u oblasti javnog informisanja; praćenje delatnosti stranih informativnih ustanova, stranih sredstava javnog informisanja, dopisništava i dopisnika u Republici Srbiji; informisanje nacionalnih manjina; registraciju stranih informativnih ustanova i pružanje pomoći u radu stranim novinarima i dopisnicima; saradnju u oblasti zaštite kulturne baštine, kulturnog stvaralaštva i informisanja na jeziku i pismu pripadnika srpskog naroda u regionu; osnivanje i razvoj kulturno-informativnih centara u inostranstvu; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova EU, donacija i drugih oblika razvojne pomoći iz nadležnosti tog ministarstva, kao i druge poslove određene zakonom.

Procedura za utvrđivanje nepokretnih kulturnih dobara i brisanje iz registra


Naziv usluge

Procedura za utvrđivanje nepokretnih kulturnih dobara i brisanje iz registra

Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo kulture i informisanja

Opis

Predlog za utvrđivanje nepokretnih kulturnih dobara, odnosno njihovo razvrstavanje, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture upućuje Ministarstvu nadležnom za poslove kulture radi proseđivanja Vladi,  koje  obavezno isti šalje Ministarstvu finansija i Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo, radi davanja mišljenja. Za brisanje iz Registra primenjuje se isti postupak.

U cilju utvrđivanja konačnog predloga odluka o utvrđivanju/razvrstavanju nepokretnih kulturnih dobara, obrazovana je rešenjem Ministarstva kulture broj 119-01-7/2011-03 od 19. januara 2011. godine,  Komisija za valorizaciju predloga odluka o utvrđivanju nepokretnih kulturnih dobara, sastavljena od eminentnih stručnjaka iz različitih oblasti. Zadatak Komisije je da vrši valorizaciju predloga odluka o utvrđivanju nepokretnih kulturnih dobara, predloga odluka o brisanju iz Registra nepokretnih kulturnih dobara i predloga revizije (izmene i dopune) odluka o utvrđivanju nepokretnih kulturnih dobara.

Gde i kako

Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3

Kontakt osoba: Dragana Ignjatović
Telefon: 3398 423

Elektronska pošta: Kontakt

Pravni osnov

Zakon o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS“broj 71/94).Komentari

Ministarstvo kulture i informisanja

http://www.kultura.gov.rs

Vlajkovićeva 3

011 3398 172

-

eAnkete