Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: regionalni razvoj; analizu raspoloživih resursa i potencijala za lokalni, regionalni i nacionalni razvoj; metodologiju za merenje stepena razvijenosti lokalnih samouprava i regiona; koordinisanje i usmeravanje aktivnosti koje podstiču regionalni razvoj; podsticanje ravnomernijeg regionalnog razvoja i smanjenje regionalnih razlika; unapređenje privrednog ambijenta na lokalnom i regionalnom nivou; podsticanje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje; sistem lokalne samouprave i teritorijalne autonomije; pružanje pomoći jedinicama lokalne samouprave u implementaciji projekata lokalnog ekonomskog razvoja; podsticanje i koordinaciju saradnje jedinica lokalne samouprave, nevladinog sektora, privrednih subjekata i državnih organa od interesa za razvoj lokalne samouprave; usmeravanje i podršku jedinicama lokalne samouprave u obezbeđivanju zakonitosti rada; stručno usavršavanje zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave; radne odnose u jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama; teritorijalnu organizaciju Republike Srbije; obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za razvoj i promociju lokalnih samouprava i regiona, kao i druge poslove određene zakonom


Naziv usluge

Informisanje o tehničkim propisima

Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 

Opis

Sektor za infrastrukturu kvaliteta Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja je kreirao portal TEHNIS, kako bi omogućio olakšano informisanje privrednih subjekata o tehničkim zahtevima, koje proizvodi moraju da zadovolje prilikom stavljanja na tržište Republike Srbije.

TEHNIS kao jedinstveni informativni centar o tehničkoj regulativi Srbije, obuhvata portal, aplikativni softver i bazu podataka sa registrima koji se odnose na tehničke propise.  U skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti (ZOTZ) („Službeni glasnik RS“, broj 36/09), Tehnis sadrži:

- registar važećih tehničkih propisa
- registar tehničkih propisa u pripremi,
- registar imenovanih i ovlašćenih tela za ocenjivanje usaglašenosti  i
- registar važećih isprava o usaglašenosti izdatih u inostranstvu.

TEHNIS ima informativnu ulogu, budući da je razvijen da privrednim subjektima, proizvođačima, trgovcima i organima tržišnog nadzora, bude od pomoći prilikom stavljanja proizvoda na tržište Republike Srbije, dok je na pomenutim tržišnim učesnicima puna odgovornost da procene koje zahteve i propise proizvodi moraju da ispune.   

Značaj registara TEHNIS-a i Informativnog centra za tehničke propise će se povećati ulaskom Republike Srbije u STO i EU, kada će se uz pomoć ovog portala vršiti sve notifikacije, tj. prijavljivanje tehničkih propisa u fazi njihove pripreme

Gde i kakoMinistarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave

http://www.mrrls.gov.rs/

Vlajkovićeva 10

+381113334102

+381113334181