Управа за заједничке послове републичких органа

Управа обавља стручне, техничке и друге заједничке послове за потребе Владе, министарстава, посебних организација и других државних органа у скаду са законом (даље: републички органи).


Назив услуге

Услуга отварања налога електронске поште (email адресе)

Орган задужен за спровођење

Управа за заједничке послове републичких органа

Опис

Услуга отварања налога електронске поште (email адресе) за државне органе чији се email сервис хостује на серверима УЗЗПРО врши се на званичан захтев државног органа

Где и како

За отварање e-mail налога потребно је упутити:

a) Званичан допис Управи за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, 11000 Београд, насловљен на директора Управе за заједничке послове републичких органа, потписан и печатиран од стране овлашћеног лица
b) Попуњен формулар за отварање новог e-mail налога, који можете преузети овдеУправа за заједничке послове републичких органа

http://www.uzzpro.gov.rs

Немањина 22-26

+381 11 / 361-66-15

+381 11 / 361-66-15

еАнкете