Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Министарство унутрашњих послова Републике Србије обавља послове државне управе који се односе на: заштиту живота, личне и имовинске безбедности грађана; спречавање и откривање кривичних дела и проналажење и хватање учинилаца кривичних дела и њихово привођење надлежним органима; одржавање јавног реда и мира; пружање помоћи у случају опасности; обезбеђивање зборова и других окупљања грађана; обезбеђивање одређених личности и објеката, укључујући и страна дипломатска и конзуларна представништва на територији Републике Србије; безбедност, регулисање и контролу саобраћаја на путевима; безбедност државне границе и контролу преласка границе и кретања и боравка у граничном појасу; боравак странаца; промет и превоз оружја, муниције, експлозивних и одређених других опасних материја; испитивање ручног ватреног оружја, направа и муниције; заштиту од пожара; противградна одбрана; држављанство; јединствени матични број грађана; електронско вођење података о личности; пребивалиште и боравиште грађана; личне карте; путне исправе; међународну помоћ и друге облике међународне сарадње у области унутрашњих послова, укључујући и реадмисију; илегалне миграције; азил; обучавање кадрова; управно решавање у другостепеном поступку по основу прописа о избеглицама, као и друге послове одређене законом.

Заказивање термина за подношење захтева за личну карту и пасош - Ниш
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

 Заказивање термина за подношење захтева за личну карту и пасош

Орган задужен за спровођење

Полицијске управе или полицијске станице на којима грађани имају пријављено пребивалиште осим у случају када се подноси захтев за издавање пасоша за држављане Републике Србије који имају пребивалиште на подручју АП КиМ, као и држављани Републике Србије којима су уверења о држављанству издата од органа Републике Србије надлежних за подручје АП КиМ, а немају пријављено пребивалиште у Републици Србији, захтев за издавање пасоша подносе искључиво у Београду, у Министарству унутрашњих послова - у Координационој управи, улица Љермонтова број 12а, а на основу Уредбe Владе Републике Србије од 16. 09. 2009. године, (Уредбa о поступку утврђивања испуњености прописаних услова за издавање пасоша за лица са подручја АП КиМ – "Сл. гласник РС" број 76/09).

Надзорни орган

 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА - Управа за управне послове

Опис

Заказивање термина у Полицијској управи Ниш могу заказати грађани који имају стално пребивалиште на територији Града Ниша. Заказивање се може извршити појединачно или за чланове уже породице (максимално за 4 члана). Документа за које се врши заказивање су лична картапутна исправа (пасош) или заједно лична карта и путна исправа.

Приликом доласка у заказано време потребно је са собом понети сва неопходна документа као и доказ о уплати такси. Списак докумената и бројеве текућих рачуна за уплату административних такси (сврху, примаоца, позив на број...) можете видети овде
У случају да са собом немате све наведено, услуга неће бити извршена.

Где и како

Полицијска Управа у Нишу
Просторије Месне канцеларије Филип Кљајић
Ул. Булевар Немањића ББ, Ниш

Корисни линкови

Званична Интернет презентација Министарства унутрашњих послова – секција Документа грађана.

Најчешћа питања око издавања нових личних докумената: линк.

Најчешћа питања/проблеми око услуге еЗаказивање: линк.Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Министарство унутрашњих послова Републике Србије

http://www.mup.gov.rs

Булевар Михајла Пупина 2

+ 381113062000

-

еАнкете