Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: zaštitu života, lične i imovinske bezbednosti građana; sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih dela i njihovo privođenje nadležnim organima; održavanje javnog reda i mira; pružanje pomoći u slučaju opasnosti; obezbeđivanje zborova i drugih okupljanja građana; obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata, uključujući i strana diplomatska i konzularna predstavništva na teritoriji Republike Srbije; bezbednost, regulisanje i kontrolu saobraćaja na putevima; bezbednost državne granice i kontrolu prelaska granice i kretanja i boravka u graničnom pojasu; boravak stranaca; promet i prevoz oružja, municije, eksplozivnih i određenih drugih opasnih materija; ispitivanje ručnog vatrenog oružja, naprava i municije; zaštitu od požara; protivgradna odbrana; državljanstvo; jedinstveni matični broj građana; elektronsko vođenje podataka o ličnosti; prebivalište i boravište građana; lične karte; putne isprave; međunarodnu pomoć i druge oblike međunarodne saradnje u oblasti unutrašnjih poslova, uključujući i readmisiju; ilegalne migracije; azil; obučavanje kadrova; upravno rešavanje u drugostepenom postupku po osnovu propisa o izbeglicama, kao i druge poslove određene zakonom.

Zakazivanje termina za podnošenje zahteva za ličnu kartu i pasoš - Novi Sad
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

 Zakazivanje termina za podnošenje zahteva za ličnu kartu i pasoš

Organ zadužen za sprovođenje

Policijske uprave ili policijske stanice na kojima građani imaju prijavljeno prebivalište osim u slučaju kada se podnosi zahtev za izdavanje pasoša za državljane Republike Srbije koji imaju prebivalište na području AP KiM, kao i državljani Republike Srbije kojima su uverenja o državljanstvu izdata od organa Republike Srbije nadležnih za područje AP KiM, a nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji, zahtev za izdavanje pasoša podnose isključivo u Beogradu, u Ministarstvu unutrašnjih poslova - u Koordinacionoj upravi, ulica Ljermontova broj 12a, a na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije od 16. 09. 2009. godine, (Uredba o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova za izdavanje pasoša za lica sa područja AP KiM – "Sl. glasnik RS" broj 76/09).

Nadzorni organ

 MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA - Uprava za upravne poslove

Opis

Zakazivanje termina u Policijskoj upravi Novi Sad mogu zakazati građani koji imaju stalno prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada. Zakazivanje se može izvršiti pojedinačno ili za članove uže porodice (maksimalno za 4 člana).

Dokumenta za koje se vrši zakazivanje su lična kartaputna isprava (pasoš) ili zajedno lična karta i putna isprava.


Prilikom dolaska u zakazano vreme potrebno je sa sobom poneti sva neophodna dokumenta kao i dokaz o uplati taksi. Spisak dokumenata i brojeve tekućih računa za uplatu administrativnih taksi (svrhu, primaoca, poziv na broj...) možete videti ovdeU slučaju da sa sobom nemate sve navedeno, usluga neće biti izvršena.

Gde i kako

Policijska uprava u Novom Sadu
Kralja Petra I broj 11

Korisni linkovi

Zvanična Internet prezentacija Ministarstva unutrašnjih poslova – sekcija Dokumenta građana.

Najčešća pitanja oko izdavanja novih ličnih dokumenata: link.

Najčešća pitanja/problemi oko usluge eZakazivanje: link.Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

http://www.mup.gov.rs

Bulevar Mihajla Pupina 2

+ 381113062000

-

eAnkete