Opština Kovačica

Uverenje o državljanstvu
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Izdavanje uverenja o državljanstvu

Organ zadužen za sprovođenje

OPŠTINA  KOVAČICA
OPŠTINSKA  UPRAVA  KOVAČICA
ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Opis

Uverenje o državljanstvu je potvrda kojom lice dokazuje da je državljanin Republike Srbije. Uverenje se izdaje na zahtev stranke.

Gde i kako

Stranka na šalteru Uslužnog centra opštinske uprave Kovačica (prizemlje) podnosi zahtev za izdavanje uverenja o državljanstvu, nakon čega on ulazi u proces obrade.

 Uz uredno popunjen zahtev neophodno je priložiti i dokaz o uplaćenoj Republičkoj administrativnoj taksi u iznosu od 400,00 dinara dok naknada za rad opštinske uprave Kovačica iznosi 100,00 dinara.

NAPOMENA:

Lica koja su rođena pre 1973. godine uverenja o državljanstvu mogu izvaditi po mestu rođenja oca, lica rođena u periodu od 1973. do 1980. godine uverenja mogu izvaditi po mestu prebivališta oca u trenutku njihovog rođenja, a lica rođena posle 1980. godine uverenja o državljanstvu mogu izvaditi po mestu rođenja.

Lica koja su stekla državljanstvo Republike Srbije rešenjem Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova u periodu od 1997. do 2003. godine, i na osnovu toga upisana u matičnu knjigu jugoslovenskih državljana, koja se vodi u ovom Ministarstvu, zahtev za izdavanje izvoda iz MKJD podnose nadležnoj policijskoj stanici po mestu prebivališta odnosno boravišta lično ili preko ovlašćenog punomoćnika, a ukoliko lice boravi u inostranstvu zahtev se podnosi diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Licima koja su primljena u državljanstvo R Srbije rešenjem ovog Ministarstva, a po osnovu odredbi Zakona o državljanstvu R Srbije (“Službeni glasnik RS” 135/04 i 90/07), činjenica sticanja državljanstva R Srbije upisuje se u matične knjige nadležnih opština, koje su ovlašćene i za izdavanje uverenja o državljanstvu R Srbije.

Detaljnije informacije možete dobiti na telefon 013/661-122 lokal 220 (ili 120).

Pravna podloga

Zakon o državljanstvu Republike Srbije ("Službe��i glasnik RS" broj 135/2004. od 21.12.2004. godine)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o državljanstvu ("Službeni glasnik RS" broj 90/2007. od 24.09.2007. godine)Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Opština Kovačica

www.kovacica.org

Maršala Tita 50

013/661-122

013/661-047