Град Сремска Митровица

Пријава комуналних проблема


Назив услуге

Пријава  комуналних проблема

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Трг Светог Димитрија 6, 22000 Сремска Митровица

Опис

Пријава комуналних проблема, који су  из домена јавних комуналних предузећа, путем Центра за комуникацију, има за циљ  брзо и ефикасно решавање свакодневних проблема грађана Сремске Митровице и приградских насеља. Истовремено служи бољем и ефикаснијем функционисању локалне самоуправе и успостављању њене сарадње са јавним предузећима, као и боље сарадње на релацији локална самоуправа – грађани.
За решавање проблема грађанима је довољан један једини телефонски позив, СМС порука или приступ Интернету. 

Где и како

Ваше комуналне проблеме, примедбе, захтеве и сугестије можете пријавити  у градски ’Позивни центар’ на следећи начин:

Путем WEB обрасца  за подношење захтева са Портала еУправе РС или путем сајта Града Сремска Митровица 
  – избором еУправа – електронске услуге;
- Путем е-маил-а: komunalnapolicija@sremskamitrovica.org.rs;
- Телефоном на број 022/615-615  - сваким радни дан од 7 до 15 h,  и  дежурним телефон 066/615-1-615 од 7-22 h.
Лично - доласком грађана у канцеларију комуналне полиције, на Тргу Војвођанских бригада бр.6. 


Образац за подношење захтева

 WEB образац за подношење захтева

Корисни линкови

Град Сремска МитровицаКоментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете