Агенција за реституцију

Aгенција за реституцију (Агенција) основана је Законом о враћању (реституцији) одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС”, бр. 72/2011) ради вођења поступка и одлучивања о захтевима за враћање имовине, односно обештећења, пружања стручне помоћи подносиоцима захтева и обвезницима враћања, вођења евиденције прописане законом, извештавања Владе годишње, преко министарства надлежног за послове финансија, о обављеним пословима из своје надлежности, као и обављања других послова прописаних законом (члан 55).

Заказивање термина за подношење захтева за враћање одузете имовине, односно обештећење


Агенција за реституцију

http://www.restitucija.gov.rs

Масарикова 5

011/3061-398; 011/ 3061-387

-

еАнкете