Нишавски управни округ

Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручје. Нишавски округ Ниш је основан 1992 године на основу Уредбе о начину вршења послова министарства и посебних организација ван њиховог седишта("Службени гласник РС" број 3/92) а његова трансформација у Нишавски управни округ је извршена на основу Уредбе о управним окрузима("Сл.гласник РС"број 15/06). Нишавски округ чине град Ниш и општине Алексинац, Дољевац, Мерошина, Ражањ,Гаџин хан и Сврљиг као и градске општине Медијана, Пантелеј, Црвени крст, Палилула и Нишка бања. Седиште Нишавског управног округа је у Нишу ул.Страхињића бана бб.

Услуге

Легенда:
(е-услуга)еУслуга (има документ)Образац (правна лица)Привреда (грађани) Грађани (управа) Управа

Нишавски управни округ

http://www.nis.okrug.gov.rs

Страхињића бана бб

018 523 434

018 523 742

еАнкете