Народна библиотека Србије

Народна библиотека Србије је установа културе која обавља библиотечку-информациону делатност и делатност заштите старе и ретке библиотечке грађе у складу са законом, статутом и другим општим актима библиотеке.Народна библиотека Србије као јавна, непрофитна и истраживачка установа је централна и матична библиотека Републике Србије.

Услуге

Легенда:
(е-услуга)еУслуга (има документ)Образац (правна лица)Привреда (грађани) Грађани (управа) Управа

Народна библиотека Србије

http://www.nb.rs

Скерлићева 1

+381 11 / 245-12-42

+381 11 / 243-37-34

еАнкете