Управа за аграрна плаћања

Управа за аграрна плаћања је прва специјализована институција која се искључиво бави субвенцијама у пољопривреди. Њен задатак је да омогући пољопривредним произвођачима да се јасно и на поуздан начин обавесте о свим актуелним подстицајима у пољопривреди, да им помогне да остваре субвенције на које имају право и да обезбеди ефикасну и брзу исплату средстава газдинствима. Управа за аграрна плаћања води евиденцију о свим обавезама према пољопривредницима и исплатама газдинствима по основу субвенција, брине се о регистру пољопривредних газдинстава, управља подстицајним средствима за пољопривреду из међународних извора и брине се о томе да она стигну до крајњих корисника. Управа за аграрна плаћања је један од основних инструмената кроз који се исплаћују субвенције произвођачима у целој Европској унији, а њено оснивање је било и услов да Србија користи претприступне фондове ЕУ намењене аграру. Када Србија стекне статус кандидата за чланство у ЕУ, српској пољопривреди ће постати доступна средства из пете компоненте Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) намењеног руралном развоју. Формирањем Управе испуњен је основни институционални услов да српска пољопривредна газдинства користе средства из претприступних фондова ЕУ, а потом, кад Србија постане чланица ЕУ, да кроз коришћење средстава из Европског гарантног фонда и Европског фонда за рурални развој, прилагоде свој начин рада у складу са Заједничком пољопривредном политиком ЕУ. Управа за аграрна плаћања ради у саставу Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, а основана је Законом о пољопривреди и руралном развоју 2009. године (Службени гласник Републике Србије 41/09). У Србији има 277.475 регистрованих пољопривредних домаћинстава која имају право на субвенције из буџета Републике Србије, и користе услуге Управе за аграрна плаћања.

Услуге

Легенда:
(е-услуга)еУслуга (има документ)Образац (правна лица)Привреда (грађани) Грађани (управа) Управа

Управа за аграрна плаћања

http://uap.gov.rs

Хајдук Вељкова 4-6

+381 15 367 500

+381 15 367 591

еАнкете