Агенција за борбу против корупције

Агенција за борбу против корупције је самосталан и независан државни орган и за свој рад је одговорна Народној скупштини. Установљена је Законом о Агенцији за борбу против корупције чија је примена почела у јануару 2010. године. Агенција има превентивну и контролну улогу, односно има дужност да решава о неспојивости јавних функција и сукобу интереса; спроводи контролу имовине јавних функционера и води регистар јавних функционера, имовине и поклона; контролише финансирање политичких субјеката; координира процес увођења и надзире спровођење планова интегритета у јавном сектору; надзире и извештава о процесу спровођења националне антикорупцијске стратегије; анализира прописе на ризике од корупције и даје иницијативе за измену и доношење прописа ради отклањања коруптивних ризика и спроводи истраживања и анализе како би обезбедила емпиријска знања за формулисање антикорупцијских јавних политика; поступа по представкама и пријавама правних и физичких лица; едукује представнике јавног сектора и других циљних група, укључујући и општу јавност, о питањима значајним за антикорупцијско деловање; сарађује са представницима међународне заједнице и међународним телима.

Услуге

Легенда:
(е-услуга)еУслуга (има документ)Образац (правна лица)Привреда (грађани) Грађани (управа) Управа

Агенција за борбу против корупције

http://www.acas.rs

Царице Милице 1

011 4149 100

011 4149 129

еАнкете