Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва

Влада Републике Србије успоставила је Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва при Кабинету потпредседника Владе за европске интеграције у јулу 2009. године. Тим је надлежан за надзор јачања капацитета Владе да развија и спроводи политике социјалне инклузије засноване на примерима добре праксе у Европи. Такође, Тим пружа подршку потпредседнику Владе за европске интеграције да координира, надзире и извештава о напорима Владе Републике Србије у области социјалног укључивања. Тим ради на изградњи капацитета и процеса у циљу делотворног развоја и спровођења политика социјалног укључивања у свим државним органима. Након што јој буде пружена средњорочна подршка, Република Србија ће бити оспособљена да извештава о: успостављању система праћења заснованог на индикаторима социјалног укључивања, израђеним и интегрисаним политикама социјалног укључивања, оснаженим и развијеним капацитетима државне управе за примену и извештавање о току процеса социјалног укључивања, као и о успостављеној и одрживој јединици која ће имати функцију механизма за координирање даљег развоја и извештавања о напретку процеса социјалног укључивања.

Услуге

Легенда:
(е-услуга)еУслуга (има документ)Образац (правна лица)Привреда (грађани) Грађани (управа) Управа

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва

http://www.inkluzija.gov.rs

Булевар Михајла Пупина 2 / канцеларија 122

+381 11 / 311-46-05

+381 11 / 213-97-54

еАнкете